Vi propagerar hälsosam mat samt gå vegan.Vår Visionen bygger på 3 skälen till att vi har reflekteras som våra företagskunder gröna färger.

Bra för djuren

Förhindra utnyttjande av djur är inte den enda anledningen till att bli vegan, men för mångadet är fortfarande den viktigaste faktorn i sitt beslut att gå vegan och hålla vegan. Att ha känslomässiga bilagor med djur kan utgöra en del av den anledningen, medan många tror att alla levande varelser har rätt till liv och frihet. Specifikt åt sidan, undvika animaliska produkter är en av de mest uppenbara sätt du kan ta ställning mot djurplågeri och utnyttjande djur överallt.

Bra för hälsan

Välplanerade vegan dieter följer hälsosam kost riktlinjer,och innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver. Både den brittiska Dietetic Association och American Academy of Nutrition och dietetikerkänna att de är lämpliga för alla åldrar och skede av livet.

Bra för miljön och människors

Från återvinna vår hushållssoporna till cykla till jobbet, vi är alla medvetna om sätt att leva ett grönare liv. En av de mest effektiva saker en person kan göra för att sänka sina koldioxidutsläpp är att undvika alla animaliska produkter.